Toine Klaasen - Reizend laboratorium van de Archeologie - Vuurtoren

KWAKZALVEN AAN DE RAFELRANDEN VAN DE BESCHAVING

Met mijn experimentele praktijk wil ik het menselijk bewustzijn over onze positie in de materialistische beschaving waarin we leven aanspreken. Dit doe ik door de in mijn optiek onttoverde situatie waar we ons in bevinden vanuit mijn visie te bevragen, te bespiegelen en te ridiculiseren: I believe in that there is no magic, that's the magic.

Ik probeer de werkelijkheid af te pellen zodat het wezenlijke van de dingen overblijft en niet te veel te koesteren. Maar dat lukt natuurlijk niet! Het leven is het vervullen van een paradox. De werkzaamheden die ik verricht bestaan uit de meest uiteenlopende experimenten op het gebied van film, performances, interacties en interventies, waarbij ik steeds de grenzen ervan probeer op te zoeken. Hoe dunner het membraan tussen de artificiele wereld en de werkelijkheid, hoe dichter je aan de reele wereld raakt.

Website Toine Klaasen

Youtube filmpje

Nieuwsbrief